Ispitni centar PTT broj Adresa Telefon email Mapa
Banja Luka 78000 Đure Daničića 2 051/324-701 ic-banjaluka@e-vozacki.com Lokacija
Bijeljina 76300 Atinska 13 055/204-386 ic-bijeljina@e-vozacki.com Lokacija
Doboj 74101 Cara Dušana 18 053/207-430 ic-doboj@e-vozacki.com Lokacija
Foča 73301 Cara Dušana bb 058/211-611 ic-foca@e-vozacki.com Lokacija
Gradiška 78400 Кosovke djevojke 18 051/926-253 ic-gradiska@e-vozacki.com Lokacija
Ist. Sarajevo 71123 Stefana Nemanje 10 057/343-468 ic-istsarajevo@e-vozacki.com Lokacija
Prijedor 79101 Nikole Pašića 4 052/242-871 ic-prijedor@e-vozacki.com Lokacija
Trebinje 89101 Vožda Кarađorđa 4 065/255-553 ic-trebinje@e-vozacki.com Lokacija
Zvornik 75400 Кarakaj bb 056/260-899 ic-zvornik@e-vozacki.com Lokacija