Завод за образовање одраслих, уз подршку DVV International Канцеларија у БиХ, је 28. и 29. новембра у Бањалуци организовао предавање и обуку за организаторе образовања одраслих: „Развој и израда програма образовања одраслих“ које је одржао проф. др Миомир Деспотовић редовни професор на катедри за Андрагогију и декан Филозовског факултета Универзитета у Београду. Овим предавањем и обуком, Завод је наставио активност која ће у наредном периоду бити у фокусу дјеловања, а то је квалитет образовања, којег нема без континуираног усавршавања наставног особља и организатора образовања одраслих. Подсјећамо да је крајем октобра ове године проф. др Александра Пејатовић, такође са Одјељења Андрагогије Филозофског факултета Универзитета у Београду одржала предавање и обуку: „Мониторинг и евалуација квалитета рада организатора образовања одраслих“. Директор Завода мр Горан Змијањац је на почетку предавања и обуке поздравио све учеснике, уз напомену да је образовање одраслих партнерска дјелатност у којој сви партнери (од особа које се образују, наставника, организатора образовања, послодаваца, локалне заједнице, Завода, министарстава и Владе Републике Српске) имају учешће, обавезу и одговорност, како би остварили циљеве образовања – посебно образовања одраслих. Директор Завода је чеснике подсјетио да ће сви који присуствују предавањима и обуци у организацији Завода добити „Потврду о учешћу“ са темом која је апсолвирана конкретном обуком, а све у циљу подизања квалитета образовања одраслих.