У организацији Института за међународну сарадњу Њемачког савеза високих народних школа DVV International – Канцеларије за БиХ, и у сарадњи са Андрагошким центром Републике Словеније организована је студијска посјета Републици Словенији. Циљ посјете је био упознавање са системом образовања одраслих у Републици Словенији, са посебним фокусом на начине финансирања, међусекторску сарадњу и подјелу одговорности, улогу завода за запошљавање и локалних заједница у образовању одраслих, функционисање народних универзитета као кључних носиоца система образовања одраслих. Током боравка у Републици Словенији одржано је низ састанака са представницима надлежних министарстава (образовања, рада и запошљавања, финансија и др.), Андрагошког центра Словеније, Општине Ајдовшчине и Народног универзитета Ајдовшчине, Општине Чрномељ и Народног универзитета ЗИК Чрномељ, Љубљанског народног универзитета „Цене Штупар“, као и других организација релевантних за ефикасно функционисање система образовања одраслих.