На 64. међународном београдском сајму књига, одржаном од 20. до 27. октобра 2019. године, који је одржан под слоганом „Писмо = Глава“ на штанду Представништва Републике Српске у Србији, 23. октобра 2019. године одржана је промоција књиге др Предрага Дамјановића: Менаџмент у образовним институцијама (Организационо учење у функцији квалитета образовања). О књизи су говорили један од рецензената мр Горан Змијањац и сам аутор др Предраг Дамјановић. Рецензент Горан Змијањац је поред осталог рекао; да се монографија др Дамјановића бави нераскидивом узрочно-последичном везом образовања и друштва, структуром образовања и развојем исте, образовним институцијама, менаџментом људских ресурса у образовању, квалитетом образовања и како га унапредити и прилагодити потребама и захтјевима даљег развоја друштва. Посебна пажња у монографији је посвећена организационом учењу, као мање познатом образовном активношћу код нас, његовим врстама, процесима и облицима. У монографији је посебно обрађена тема концепта цјеложивотног учења и образовања одраслих као „четвртог стуба“ образовања, поред предшколског и основног, средњег и високошколског образовања. Аутор ове значајне студије , како за стручњаке који се баве образовањем, тако и за ширу јавност, приближио је концепцију цјеложивотног образовања и образовање одраслих. Посебно ваља нагласити напор аутора што је урадио терминолошка разграничења у образовању, а то је посебно важно за област образовања одраслих, које се код нас врло често и погрешно поистовјећује са цјеложивотним образовањем. Монографија др Дамјановића, поред напријед наведеног садржи и значајан број прилога за оцјењивање учесника у образовном процесу, од директора до ученика, што свакако може бити од користи свима који се баве образовањем и побољшањем квалитета образовања. На крају, али не мање важно, аутор ове монографије читаоцу приближава утицај учења и образовања, без обзира на животну доб, на здравље и благостање, на доказану чињеницу да образовањем особе чешће усвајају здраве животне стилове и како да воде бригу о здрављу, јер неспорно је да образоване особе квалитетније и дуже живе.