my image
На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 и 9/18) и чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-1/19 од 10.1.2019. године, да ће припремна настава бити одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.


Обавјештење инструкторски испити мартовски рок 2019.pdf

/

instruktor
Завод за образовање одраслих објавлљује јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за:

Лиценциране предаваче теоретске наставе
Лиценциране испитиваче теоретског дијела испита
Лиценциране испитиваче из управљања моторним возилом.
Јавни позив за лиценцирање, мартовски рок 2019.pdf

/

instruktor
Завод за образовање одраслих објављује Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у мартовском року 2019.године
Јавни позив за стицање звања инструктора вожње, мартовски рок 2019

За додатне информације се можете обратити на емаил j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

/