У организацији Завода за образовање одраслих, у сарадњи и уз подршку DVV International - Уреда за Босну и Херцеговину, 24. и 25. октобра у Бањалуци одржана је обука „Мониторинг и евалуација квалитета рада организатора образовања одраслих“. Обуку је одржала др Александра Пејатовић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, а циљ обуке је упознавање запослених у Заводу за образовање одраслих и организатора образовања одраслих са моделима и системима процјене квалитета рада организатора образовања одраслих, а у сврху побољшања даљег рада организатора образовања одраслих.