instruktor
Завод за образовање одраслих објавлљује јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за:

Лиценциране предаваче теоретске наставе
Лиценциране испитиваче теоретског дијела испита
Лиценциране испитиваче из управљања моторним возилом.
Јавни позив за лиценцирање, мартовски рок 2019.pdf

Сљедећи чланак Претходни чланак