amblem

Министарство просвјете и културе Републике Српске

Завод за образовање одраслих

Пронађи

Занимање образуј се!

 • Пронађи све о образовању одраслих, организаторе образовања, занимања, e-mail адресе, web сајт.

Полажи

Возачке тестове

 • Провјерите своје знање, научите знакове, раскрснице, тестови прве помоћи, припремите се за полагање теоретског дијела испита за полагање возачких испита.

Возачки испити

Распоред полагања

 • Распоред полагања теоретског дијела возачких испита по испитним центрима.

Конкурси за образовање одраслих

Приказ тренутно отворених конкурса са подацима о организаторима образовања.

Образовање одраслих

Најважнији кораци у досадашњем раду Завода су усвајање Програма рада Завода и приједлога Плана образовања одраслих који доноси Влада Републике Српске; имплементација Закона о образовању одраслих и доношење правилника; анимирање установа и институција које се могу и желе бавити образовањем одраслих, као и полазника образовања одраслих; доношење приједлога наставних планова и програма за основно образовање одраслих и средње стручно образовање одраслих за занимања трећег и четвртог степена стручне спреме и доношење приједлога програма оспособљавања и усавршавања.
Завод за образовање одраслих је од свог оснивања омогућио примјену Закона о образовању одраслих, односно створио предуслове за системско увођење образовања одраслих у цјелокупни образовни систем Републике Српске, те на тај начин омогућио побољшање запошљивости и животног стандарда становништва и задовољење потреба појединаца за стицањем посебних знања и компетенција у складу са њиховим могућностима, потребама и афинитетима.

Образовање у саобраћају

Образовање има једну од најзначајнијих функција у сваком друштву, зато државе преузимају бригу о организовању и финансирању образовања. Кроз образовање се утврђују друштвене норме и вриједности и изграђује осјећај припадности својој заједници, друштвеној групи, религији. Кроз образовни систем такође се развијају и осећања за властиту културу, поштовање принципа и солидарност. Преко школовања се обликује свијест и гледиште појединца, када су у питању процеси у друштву и систем власти.

О поучавању, учењу и учитељима

 • Не предаје учитељ оно што жели, не предаје учитељ оно што зна, учитељ предаје оно што јест.

  Лао Тсе
 • Учење без размишљања је празно, размишљање без учења је опасно.

  Лао Тсе
 • Ко не зна, а не зна да не зна,опасан је - избјегавајте га! Ко не зна, а зна да не зна, дијете је - научите га! Ко зна, а не зна да зна, спава - пробудите га! Ко зна и зна да зна,мудар је - слиједите га!

  Kонфуције
 • Добро поучава онај ко добро разликује.

  латинска
 • Kад поучавамо друге, учимо и сами.

  Сенека
 • Што чујем, то заборавим. Што видим, то запамтим. Што учиним, то схватим.

  Зен пословица
 • Знање се множи дијељењем.

  непознат аутор