Pozivamo na kurs cjeloživotnog učenja iz oblasti „Građevinske mjere zaštite od požara“ koji će se održati u srijedu, 20.03. 2019. godine sa početkom u 14:00 časova u sali broj 2 na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, (iznad Pravnog fakulteta) Banja Luka.

Besplatan kurs cjeloživotnog učenja se realizuje kroz učešće Univerziteta u Banjoj Luci u međunarodnom projektu “К-FORCE”- Кnowledge for resilient society (Znanje za otporno društvo). Predavači i teme predavanja su:

  • prof. dr. Vinko Babić- Nastanak, posljedice i mjere zaštite od požara;
  • mr. Radovan Beleslin- Smijernice za projektovanje konstrukcija opterećenih vatrogasnim vozilom;
  • Goran Marčeta- Zakonska regulativa i zaštita od požara u projektovanju;
  • Damir Bosorić- Primjena sistema pasivne zaštite od požara;
  • Slavko Maslarić- Postupci ponašanja u slučaju požara;
  • Ivana Кlarić- Primjena programskih paketa za dinamičku simulaciju požara i evakuaciju (PyroSim i Pathfinder).

Nakon završenih predavanja polaznici rade test znanja. Svi polaznici na kraju predavanja dobijaju sertifikat o učešću na kursu, a polaznici koji polože test dobijaju sertifikat o učešću i položenom testu.

Pročitaj više