Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-34/19 od 25.3.2019. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.
Обавјештење инструкторски испити јунски рок 2019.pdf

Pročitaj više

my image
Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-1/19 od 10.1.2019. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.


Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, martovski rok 2019.pdf

Pročitaj više

instruktor
Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u martovskom roku 2019.godine.
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, martovski rok 2019.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Pročitaj više