SASTANAК SA PREDSJEDNICIMA ISPITNIH CENTARA

instruktor

Dana 9. 9. 2019. godine u prostorijama Zavoda za obrazovanje odraslih po pozivu direktora Zavoda, održan je sastanak predstavnika Zavoda sa predsjednicima Ispitnih centara (IC) iz Prijedora, Gradiške i Banjaluke. Na sastanku je bilo riječi o tekućim poslovima i zadacima IC-a, o standardizovanju načina provođenja kontrole ispita od strane predsjednika IC i Zavoda, te mjerama da se u potpunosti otkloni svaka mogućnost manipulacije sa testovima na teorijskom dijelu ispita. Vođen je razgovor i o tekućim problemima, usaglašavanju načina izvođenja ispita i održavanja Pravilnikom predviđenih standarda, kao i o nekim stručnim aspektima vezanim za korišćenje nove opreme u automobilima u kojima se izvodi praktični dio ispita. Predsjednici IC-a su predstavili probleme s kojima se susreću u radu, te su iznijeli i neke konkretne prijedloge za riješavanje istih. Na kraju je dogovoren zajednički sastanak sa svim predsjednicima IC-a, na kojem će se dogovoriti i usaglasiti mjere u cilju podizanja kvaliteta održavanja ispita u IC-a.