Na 64. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, održanom od 20. do 27. oktobra 2019. godine, koji je održan pod sloganom „Pismo = Glava“ na štandu Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, 23. oktobra 2019. godine održana je promocija knjige dr Predraga Damjanovića: Menadžment u obrazovnim institucijama (Organizaciono učenje u funkciji kvaliteta obrazovanja). O knjizi su govorili jedan od recenzenata mr Goran Zmijanjac i sam autor dr Predrag Damjanović. Recenzent Goran Zmijanjac je pored ostalog rekao;da se monografija dr Damjanovića bavi neraskidivom uzročno-posledičnom vezom obrazovanja i društva, strukturom obrazovanja i razvojem iste, obrazovnim institucijama, menadžmentom ljudskih resursa u obrazovanju, kvalitetom obrazovanja i kako ga unaprediti i prilagoditi potrebama i zahtjevima daljeg razvoja društva. Posebna pažnja u monografiji je posvećena organizacionom učenju, kao manje poznatom obrazovnom aktivnošću kod nas, njegovim vrstama, procesima i oblicima. U monografiji je posebno obrađena tema koncepta cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih kao „četvrtog stuba“ obrazovanja, pored predškolskog i osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja. Autor ove značajne studije , kako za stručnjake koji se bave obrazovanjem, tako i za širu javnost, približio je koncepciju cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanje odraslih. Posebno valja naglasiti napor autora što je uradio terminološka razgraničenja u obrazovanju, a to je posebno važno za oblast obrazovanja odraslih, koje se kod nas vrlo često i pogrešno poistovjećuje sa cjeloživotnim obrazovanjem. Monografija dr Damjanovića, pored naprijed navedenog sadrži i značajan broj priloga za ocjenjivanje učesnika u obrazovnom procesu, od direktora do učenika, što svakako može biti od koristi svima koji se bave obrazovanjem i poboljšanjem kvaliteta obrazovanja. Na kraju, ali ne manje važno, autor ove monografije čitaocu približava uticaj učenja i obrazovanja, bez obzira na životnu dob, na zdravlje i blagostanje, na dokazanu činjenicu da obrazovanjem osobe češće usvajaju zdrave životne stilove i kako da vode brigu o zdravlju, jer nesporno je da obrazovane osobe kvalitetnije i duže žive. ![](/images/knjiga22.jpg)