U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. koktel majstora.pdf p.o. pica majstora.pdf

Sljedeći članak Prethodni članak