Pozivamo na kurs cjeloživotnog učenja iz oblasti „Građevinske mjere zaštite od požara“ koji će se održati u srijedu, 20.03. 2019. godine sa početkom u 14:00 časova u sali broj 2 na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, (iznad Pravnog fakulteta) Banja Luka.

Besplatan kurs cjeloživotnog učenja se realizuje kroz učešće Univerziteta u Banjoj Luci u međunarodnom projektu “К-FORCE”- Кnowledge for resilient society (Znanje za otporno društvo). Predavači i teme predavanja su:

  • prof. dr. Vinko Babić- Nastanak, posljedice i mjere zaštite od požara;
  • mr. Radovan Beleslin- Smijernice za projektovanje konstrukcija opterećenih vatrogasnim vozilom;
  • Goran Marčeta- Zakonska regulativa i zaštita od požara u projektovanju;
  • Damir Bosorić- Primjena sistema pasivne zaštite od požara;
  • Slavko Maslarić- Postupci ponašanja u slučaju požara;
  • Ivana Кlarić- Primjena programskih paketa za dinamičku simulaciju požara i evakuaciju (PyroSim i Pathfinder).

Nakon završenih predavanja polaznici rade test znanja. Svi polaznici na kraju predavanja dobijaju sertifikat o učešću na kursu, a polaznici koji polože test dobijaju sertifikat o učešću i položenom testu.

Pročitaj više

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18) i članom 12. Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 12/07, 41/07 i 13/13), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom broj 07/5.4.2/249-6-6/19 od 28.1.2019. godine da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2, Banja Luka.

Обавјештење, лиценцирање, припремна настава март 2019

За додатне информације се можете обратити на email j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

Pročitaj više

U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. koktel majstora.pdf p.o. pica majstora.pdf

Pročitaj više

my image
Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-1/19 od 10.1.2019. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.


Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, martovski rok 2019.pdf

Pročitaj više

instruktor
Zavod za obrazovanje odraslih objavlljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

  • Licencirane predavače teoretske nastave
  • Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
  • Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Јавни позив за лиценцирање, мартовски рок 2019.pdf

Pročitaj više