U organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih, u saradnji i uz podršku DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, 24. i 25. oktobra u Banjaluci održana je obuka „Monitoring i evaluacija kvaliteta rada organizatora obrazovanja odraslih“. Obuku je održala dr Aleksandra Pejatović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a cilj obuke je upoznavanje zaposlenih u Zavodu za obrazovanje odraslih i organizatora obrazovanja odraslih sa modelima i sistemima procjene kvaliteta rada organizatora obrazovanja odraslih, a u svrhu poboljšanja daljeg rada organizatora obrazovanja odraslih.