Zakon o obrazovanju odraslih. Pogledaj
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih. Pogledaj
Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika. Pogledaj
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra organizatora obrazovanja. Pogledaj
Pravilnik o sadržaju formatu i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije. Pogledaj
Pravilnik o postupku izbora organizatora obrazovanja odraslih. Pogledaj
Pravilnik o načinu provjere poslodavaca. Pogledaj
Pravilnik o formiranju ispitnih komisija načinu rada i sprovođenju ispita. Pogledaj
Pravilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih. Pogledaj
Ukupno dokumenata: 9